• IBSqutrition


  Onderzoek

  Wageningen University & Research doet binnen het IBSQUtrition project (looptijd 2017-2021), onderzoek naar de mogelijkheid om de kwaliteit van leven van mensen met het prikkelbare darm syndroom (PDS) met behulp van voeding te verbeteren. Mensen met PDS hebben uiteenlopende klachten, zoals buikpijn, diarree, verstopping of winderigheid. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor behandelingsmogelijkheden bij PDS.

  IBSqutrition

  Het onderzoek bestaat uit drie verschillende fasen:

  • Observationeel onderzoek: Eerst hebben er twee observationele studies plaats gevonden waarbij in één vragenlijst studie bij 1600 PDS patiënten is nagevraagd welke voedingsmiddelen klachten veroorzaakten en wat voor type klachten zij ervaarden. Daarna zijn 91 PDS patiënten en 30 mensen zonder PDS gevolgd om te onderzoeken of de ernst van hun klachten samenhing met veranderingen in de samenstelling van darmbacteriën in de ontlasting. Deze fase is momenteel afgerond, de resultaten hiervan vind je hier.
  • Labonderzoek: In het laboratorium onderzoek werden verschillende voedingscomponenten gescreend naar mogelijke positieve effecten op PDS-klachten. Hierbij zijn processen en mechanismen in het maagdarmkanaal tot in detail nagebootst. Op basis van deze resultaten zijn de voedingscomponenten in de drie interventiestudies geselecteerd. Deze fase is momenteel afgerond. De resultaten hiervan vind je hier.
  • Drie interventiestudies: Hierin wordt getest of diverse voedingscomponenten een effect hebben op onder andere buikpijn, verstopping, ontstekingsreacties en de darmbacteriesamenstelling bij patiënten met PDS. Meer informatie over deze studies en hoe je je kunt aanmelden vind je hier.


  Wil je meer weten over ons onderzoek naar het prikkelbare darmsyndroom, kijk dan hier

  Wat is PDS?

  Het prikkelbare darm syndroom (PDS), of spastische darm, is een veel voorkomende aandoening: zo’n een op de vijf mensen heeft regelmatig buikpijn. Het komt vaker voor bij vrouwen en jongvolwassenen. Een opgezette buik, winderigheid, problemen met de stoelgang door obstipatie of diarree zijn veel voorkomende symptomen van PDS. Dit kan erger worden door stress en bepaalde voedingsproducten en kan van dag tot dag en per persoon verschillen. Er zijn verschillende typen van PDS: een groep met overwegend obstipatie, een groep met overwegend diarree, een groep waarbij obstipatie en diarree elkaar afwisselen en een groep waarbij de ontlasting geen klachten geeft, maar men vooral buikpijn en een opgeblazen gevoel heeft. Soms wordt de Engelse term gebruikt, IBS ofwel Irritable Bowel Syndrome.

  Bij meer dan de helft van de PDS patiënten zijn de zenuwen in de darmwand extra gevoelig, wat leidt tot pijnklachten. Voeding speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij PDS. Veel patiënten geven aan dat bepaalde voedingsmiddelen hun klachten verergeren of juist verminderen. Maar een eenduidige behandeling is er vooralsnog niet.

  Prof. Ben Witteman

  "Als MDL-arts zie ik op mijn poli veel patiënten met buikklachten waarbij meestal een spastische darm wordt vastgesteld. Uitleg over het ontstaan van de klachten en geruststellende woorden wordt door de patiënten zeer op prijs gesteld, maar meestal is dit niet voldoende en volgt een behandeling met medicatie.
  -
  Prof. Ben Witteman

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan