Labonderzoek

In het lab worden verschillende darmmodellen getest, waarbij PDS-symptomen kunnen worden nagebootst. Hierbij zoeken we naar producten die een positief effect hebben op PDS-klachten. Deze producten zijn onder andere prebiotica (vezels), probiotica (bacteriedrankjes), eiwitten en vetten. Hierbij wordt naar vier aspecten gekeken: invloed op darmpijn, darmbacteriën, activiteit van immuun cellen en de interactie met de darmwand. Naar aanleiding van deze labonderzoeken, kiezen we de meest belovende stof die PDS-patiënten zouden kunnen helpen. In een zogenoemd “interventie-onderzoek” gaan we bij PDS patiënten kijken of ze ook echt verbetering merken in hun symptomen en welzijn.

Darmbacteriën

Sommige onderzoeken laten verschillen in de samenstelling van darmbacteriën zien bij mensen met PDS, maar anderen vinden dit niet. Andere factoren, waarvan we weten dat ze van invloed zijn op darmbacteriën (zoals voeding en hoe men zich mentaal voelt) zijn vaak niet meegenomen in dit soort onderzoeken. Één eerdere studie heeft bepaalde darmbacteriën gelinkt aan ernst van PDS, maar veel blijft nog onduidelijk.

In het IBSQUtrition project wordt daarom een onderzoek naar de darmbacteriën bij PDS uitgevoerd. Hierbij worden 100 mensen met PDS en 30 gezonde mensen zonder buikklachten gevolgd gedurende een maand. Aan hen wordt gevraagd of zij twee keer een monster van hun ontlasting kunnen inleveren, en online vragenlijsten kunnen invullen over wat ze eten, hoe ze zich voelen en hun ontlastingspatroon. In dit onderzoek focussen we ons op de ernst van PDS: zien we verschillen tussen mensen met veel klachten en weinig klachten, en ook ten opzichte van gezonde mensen? Met deze gegevens gaan we kijken of we een verband kunnen vinden tussen de ernst en type buikklachten die mensen hebben, voeding en de bacteriën in de ontlasting. Wij hopen met deze studie een stap te maken in het begrijpen wat de rol is van darmbacteriën bij PDS, en de link naar andere factoren. Meer informatie leest u in de informatiebrochure.

Huidige stand van zaken

Deze studie loopt van september 2018 tot en met december 2018. We hopen voor kerst 2018 alle metingen te hebben uitgevoerd, en alle gegevens binnen te hebben. Daarna gaan we verder met het analyseren van al deze gegevens. We hopen in de tweede helft van 2019 resultaten te kunnen delen.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem gerust contact met ons op