Nieuws

Update Darmbacterie studie

Gepubliceerd op
19 november 2018

Vanaf september 2018 zijn we gestart met het werven van deelnemers. We hebben alle deelnemers die de online vragenlijst hebben ingevuld, en hadden aangegeven benaderd te mogen worden vervolgonderzoek, gemaild met uitnodigingen. Daarnaast zijn er oproepen geweest op deze website en social media. Ook zijn er oproepen uitgegaan naar het deelnemerbestand van Wageningen Universiteit, en zijn PDS-patiƫnten die bekend zijn vanuit het Ziekenhuis Gelderse Vallei benaderd voor deelname. Voor dit onderzoek werden 100 mensen met PDS en 30 mensen zonder buikklachten gezocht.

Alle oproepen hebben geresulteerd in een mooie opkomst! Zo'n 13 informatiebijeenkomsten zijn gehouden, en/of mensen zijn individueel gesproken. Na de informatiebijeenkomst bleken 94 mensen met PDS geschikt voor deelname, en die wouden graag meedoen. Ook de 30 mensen zonder buikklachten zijn gevonden en doen mee met het onderzoek.

Half oktober 2018 zijn de mensen met PDS gestart met de eerste metingen: in die week moest men het eerste ontlastingsmonster nemen, en vragenlijsten over voeding, buikklachten en welzijn invullen. Na deze meting, zijn de 30 PDS'ers met de meeste klachten en 30 PDS'ers met de minste klachten geselecteerd voor de tweede meting. Deze tweede meting heeft begin november plaats gevonden. Alle metingen voor mensen met PDS zijn nu afgerond.

De deelnemers zonder PDS zijn half november gestart met de eerste meting. Deze deelnemers zijn wat later begonnen, omdat we deelnemers zochten die vergelijkbaar waren met de PDS deelnemers. We keken hierbij naar leeftijd, geslacht en gewicht. We doen dit om zoveel mogelijk "ruis" in het onderzoek weg te halen. Begin december heeft deze groep zijn tweede meting. We verwachten dat alle metingen voor de kerst zijn afgerond.

Daarna begint het analyseren. Alle 260 ontlastingsmonsters zullen in het laboratorium worden geanalyseerd door medewerkers van afdeling Microbiologie. Ook zullen alle resultaten van de vragenlijsten worden geanalyseerd.

We hopen de tweede helft van 2019 resultaten met u te kunnen delen.